07/10/2010

Dweud y gwir am PFI, Metrix a’r Coleg Milwrol yn Sain Tathan

Dweud y gwir am PFI, Metrix a’r Coleg Milwrol yn Sain Tathan

Yn Ionawr 2007 fe gyhoeddodd San Steffan fwriad i greu coleg milwrol newydd yn Sain Tathan. Fe ddathlodd gwleidyddion Cymru'r newyddion fel un o’r pethau gorau a ddigwyddodd yng Nghymru ac i’r economi erioed, gyda deg mil o swyddi, nawr wedi’u profi'n anghywir. Fodd bynnag, bydd y prosiect hwn yn integreiddio hyfforddiant milwyr Prydeinig a hefyd yn gam tuag at breifateiddio rhyfel a militareiddio Cymru. Bydd yn ein hymrwymo am 30 mlynedd i gonsortiwm ble mae masnachwyr arfau rhyngwladol yn bartneriaid amlwg. Y mae partneriaeth Metrix yn cynnwys Cwmni Raytheon, cynhyrchwyr taflegrau Tomahawk sy’n euog o ollwng bomiau clwstwr a sieliau wraniwm hysb.  Y prif bartneriaid yw Qinetiq a Sodexo, gyda’i record dadleuol ym maes rheoli carchardai.
  
Bargen wael i’r trethdalwyr a’r costau’n cynyddu
Pan gyhoeddwyd gyntaf, cost y pecyn CYFLAWN oedd £14 biliwn. Yna hepgorwyd pecyn 2 a gostyngodd y gost i £11 biliwn. Yn 2008 cytunodd MoD i gwtogi oriau gwaith y prentisiaid 25%, ond eto cynyddodd y costau i £12 biliwn. Dywedwyd £13 biliwn mewn Ymchwiliad Cyhoeddus yn Ionawr 2010, ond nawr, yng Ngorffennaf 2010, mae’r Gweinidog Amddiffyn yn nodi £14 biliwn!

Pam nad yw’r Cynulliad a gwleidyddion Cymreig yn gwrthod Metrix?
Mae gan lawer o gwmnïau a chronfeydd pensiwn bolisïau moesegol - pam nad oes un gan y Cynulliad? Bwriad Metrix yw cynyddu eu helw drwy hyfforddi milwyr o wledydd eraill, ar wahân i Brydain.  Gallai milwyr o Bacistan, Malaysia, a gwladwriaethau mwy amheus, gael eu hyfforddi yng Nghymru. Honna gwleidyddion y Cynulliad mai penderfyniad San Steffan oedd Sain Tahan, ond llafuriodd y WDA a gweithwyr sifil yn galed i wireddu’r cynllun, gan roi pob cymorth i Metrix. Gyda’r sôn am ‘swyddi’ a buddsoddiad enfawr, twyllwyd gwleidyddion Cymru.


No comments: